شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

**سپيد

+ .
اون روز يه تعداد اينطوري ديدم کلي خنديديم
گير نده ديگه عمو .... اينو نوشتم مطمئن بودم يکي گير ميده :D
سنگ صبور
جناب خان به گاو و گوسفند مي گن گله....
خب بابا اديتش کردم :)
خان ترسو به چه دردي ميخوره ؟ :D
سعيد ! جودي ابوت نظرشو يبار تو يکي از فيدهام يا کسي ديگه گذاشته بود درباره زندگي خاني من ... // عمو همه رو با خودت مقايسه نکن :D
نديدم احتمالا
**سپيد
:)
**سپيد
:)
mp3 player شوکر
**سپيد
رتبه 95
1 برگزیده
195 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top