شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

**سپيد

+ *من پائيز را دوست دارم باز باران را غمي كه از چشمان پنجره ها مي ريزد را قدم زدن اندوهبار و رنگارنگ پائيز حالم را بد و خوب مي كند با هم من از بيم درختان لذت مي برم و لرزش محسوس باد من خلاف جهت نسيم مي روم ! بيا پائيز من ! *
*زهرا.م
متن از خودتونه؟:)
**سپيد
از خودمونه :)
*زهرا.م
اگر متني رو خودتون نوشتين يا عکسي رو گرفتين پايين متنتون يا حداقل تو نظر اول بنويسيد :)
قلمدون
خانم سپيد، قلم و احساسي شعارانه نزديک به شعر سپيد هم دارند ... وجه تسميه زيبايي است @};-
زيبااا...
**سپيد
مرسي
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
**سپيد
رتبه 93
1 برگزیده
195 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top